när ett svar ställs in i en avskärmningsåtgärd för hypotekslån kräver det naturligtvis en motion for summary judgment – i sin tur kritisk eftersom ett framgångsrikt resultat undanröjer behovet av rättegång. Eftersom tid och upplupande intresse är fienden till en avskärmning, är det uppenbarligen meningsfullt att gå igenom ärendet så snabbt som möjligt, även om det alltid är en relativ fråga i delstaten New York. När det gäller förslaget till sammanfattande dom gör ett nytt fall att ett förslag om förnyelse (t.ex. för sammanfattande dom) kommer att nekas om den information som först försökte presenteras tidigare var känd för den rörliga parten.

medan advokater vanligtvis skulle veta detta, långivare och servicers kanske inte och poängen är mycket praktisk, väl värd betoning så att långivare och servicer som arbetar med deras råd kan hjälpa sig själva mot framgång. Det är uppenbart att på ett förslag till sammanfattande dom, advokat kommer att granska alla papper och söka ytterligare information från avskärmande käranden. Förmodligen kommer allt att levereras och allt relevant måste användas på den rörelsen.

Antag att sammanfattande dom nekas, men kärandens advokat anser att domstolen skulle ha avgjort annorlunda om bara viss annan information hade erbjudits på förslaget. Om den nya informationen, såsom utelämnade fakta eller just beslutad lag, inte kunde ha varit tillgänglig vid den tidpunkt då förslaget till sammanfattande dom gjordes, finns det en grund för ett förslag om att förnya sammanfattande dom. Om emellertid det nya materialet tidigare var tillgängligt, men käranden helt enkelt avstod från att inkludera det, måste förslaget att förnya nekas.

som domstolen inramade det i det senaste fallet, ”de nya materialen som (käranden) åberopade var tillgängliga för den före det datum då den lämnade in sitt förslag. Ändå (käranden) misslyckades med att ange en rimlig motivering för att inte presentera de nya fakta om den ursprungliga rörelsen”. Resultatet var att vid överklagande nekades förslaget att förnya.

lektionen är då uppenbar: den avskärmande käranden måste noggrant samla alla fakta och göra dem tillgängliga på förslaget till sammanfattande dom. Om tillgängligt material är oanvänt, men senare skulle visa sig vara dispositivt, skulle försummelse att ha inkluderat det i första hand kunna besegra en ansträngning för varje förnyelserörelse.

Bergman, författare till fyra volymer avhandling, Bergman om New York Mortgage Foreclosures, LexisNexis Matthew Bender (rev.2018), är en partner med Berkman, Henoch, Peterson, Peddy & Fenchel, P. C. I Garden City, New York. Han är också medlem i USFN, American College of Real Estate Lawyers, American College of Mortgage Attorneys, en rådgivare till New York Times om avskärmningsfrågor och skriver en regelbunden servicekolumn för New York Law Journal. Han är av betygsatt av Martindale-Hubbell, hans biografi visas i Vem är vem i amerikansk lag och han har varit i flera år som anges i bästa advokater i Amerika och New York Super advokater.