med introduktionen av ”Prinergy VME with Managed Services” erbjuder Kodak nu också sin prepress workflow-programvara i form av en prenumerationsmodell virtualiserad via Microsoft Azure cloud computing-plattformen (inklusive komplett service). Erbjudandet har visat sig i pilottester i Nordamerika, och en första Europeisk kund har redan gått ”live”.

Cloud Print med värd, virtualiserad arbetsflödesmiljö

på Prinergy VME (Virtual Machine Engagement) är den virtualiserade Prinergy-programvaran för varje Kodak print shop-kund värd på den beprövade Microsoft Azure-plattformen (”Cloud Print”). Som en del av ”Managed Services” tar Kodak ansvar för systemadministration, 24/7 säkerhet och driftövervakning, uppgraderingar och felsökning.

driften av den affärskritiska prepress-programvaran ska således säkerställas dygnet runt, 365 dagar om året (maximal tillgänglighet). Enligt Kodak tar det hand om systemet i sin vård, databackup distribueras till flera datacenter, vilket bör säkerställa hermetisk säkerhet, snabb katastrofåterställning och kontinuitet i verksamheten.

kunder drar nytta av de välkända fördelarna med en molnlösning, som att inte längre behöva driva, hantera och underhålla sina egna lokala servrar på produktionsanläggningar och behöva säkerställa deras säkerhet. Tryckerier kan effektivisera sin IT-infrastruktur och bli av med driftskostnaderna och begränsningarna i systemet – men de måste också lita på prenumerationspartnern och den underliggande plattformen i alla frågor.

efter ett framgångsrikt pilottestprogram i Nordamerika använder ett antal kunder redan ”Prinergy VME with managed Services” där, enligt Kodak. Med Wilco Printing & Binding i Nederländerna (Amersfoort) använder en första Europeisk kund också prenumerationsmodellen och har ersatt sin befintliga serverinfrastruktur. Framför allt är den större flexibiliteten, en bättre avkastning på investeringen jämfört med servermiljön på plats, men också datasäkerhet (med skydd mot cyberattacker) förmodligen bland de främsta orsakerna till att använda ”Prinergy VME with Managed Services” i Holland.