ett fasförlustfel är det tillstånd som orsakas av blåsta säkringar, utlöst brytare, kabelskador, öppna kretsar, dåliga/lösa anslutningar och slitna kontakter. Att låta detta fel kvarstå kan leda till utrustningsfel och maskinstopp.

under ett fasförlustförhållande tenderar 3-fasmotorer, pumpar och kompressorer att dra överdriven ström i de återstående två anslutna faserna som leder till överhettning av motorlindningarna, minskning av hastigheten som i sig kan få motorn att vibrera och bli osäker.

tillåter motorer att köra med en förlorad fas det finns en tendens för själva motorn att generera spänningen på den saknade fasen-albiet vid en lägre potential. För vissa fasförlustreläer kan detta gå oupptäckt eftersom reläet antar att alla faser fortfarande är anslutna. I detta scenario är det önskvärt att montera ett relä som också har underspänningsdetektering. Noggrann inställning av underspänningsnivån garanterar att reläet stängs av i händelse av ett fasförlustförhållande.

i alla ovanstående scenarier kommer installation av ett fasfelrelä att erbjuda det bästa skyddet mot kostsamma skador. Det enda syftet är att upptäcka fel och stänga av utrustningen så snabbt som möjligt.

viktiga produktrekommendationer: LXPRF, LXPRT