vad kan återvinnas?

alla papper som behöver förstöras säkert kan återvinnas på denna väg.
rutten kan också användas för media som CD-skivor och band. Elektriska produkter, t.ex. persondatorer, bör få sina uppgifter raderade och skickas för bortskaffande via WEEE-avfallsströmmen (avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter).
det finns en betydande avgift för att förstöra konfidentiellt material; papper som inte är konfidentiellt bör placeras i de allmänna pappers-och kortåtervinningsfacken där det kan återvinnas till låg kostnad.
där små volymer av konfidentiellt material produceras, kan användning av en dokumentförstörare vara en bättre och billigare lösning.

arbeta på distans

om du arbetar på distans från högskolan och har konfidentiellt avfall att kassera rekommenderas att du använder en dokumentförstörare för att strimla avfallet och kassera det via ditt allmänna avfall. Det finns regler som anger vilken typ av dokumentförstörare ska användas beroende på vilken typ av villkorsdata du har att göra med. Denna länk ger information om vilken typ av dokumentförstörare som ska användas för att uppfylla din 66399 standard för fragmentering av säker papper och media Dokumentförstörare krav