bild av en körsbärsplockare i bruk

Vad är IPAF

International Powered Access Federation (IPAF) främjar säker och effektiv användning av powered access över hela världen. IPAF grundades 1983 och är en ideell medlemsorganisation som företräder tillverkare, distributörer, användare, uthyrnings-och utbildningsföretag. Det fungerar som ett forum för alla aktiva i världen av powered access. IPAF har spelat en nyckelroll för att främja många av de design -, säkerhets-och testprocedurer som nu är etablerade i den drivna åtkomstindustrin.

utbildning

IPAF-utbildningsprogrammet för plattformsoperatörer är certifierat av T JACOBV enligt ISO 18878. Mer än 100 000 operatörer utbildas varje år genom ett världsomspännande nätverk med över 600 utbildningscenter. Träning varar i allmänhet en till två dagar och är en blandning av teori och praktik.

PAL-kort

de som framgångsrikt slutför IPAF-utbildning tilldelas PAL-kortet (Powered Access License), det mest hållna och erkända beviset på utbildning för plattformsoperatörer. Pal-kortet är giltigt i fem år och visar de maskinkategorier som operatören har utbildats i. Den har också innehavarens foto och signatur, och kan verifieras genom att ringa IPAF.