Techopedia förklarar Access Governance

på ett sätt är access governance en term som bygger på den utbredda användningen av frasen ”data governance.”Datastyrning avser avsiktlig och planerad hantering av datatillgångar. På samma sätt innebär åtkomststyrning att ett företag är mycket medvetet om Åtkomstpolicyer och förfaranden.

Access governance har på vissa sätt tagit över från termen” identity and access management ” (iam) där olika företagsverktyg hjälper företag att uppnå inställning av användaråtkomstnivåer, bevilja behörigheter och göra annat åtkomsthanteringsarbete. Men tillgångsstyrning är en strängare term i den meningen att det tyder på att det finns solida policyer och förfaranden som kan verkställas i hela nätverket som begränsar tillgången på mycket detaljerade sätt.

detta gör det möjligt för företag att uppnå två (ibland motstridiga) mål samtidigt som skulle göra det möjligt för människor att göra legitimt arbete som de behöver göra, utan att lämna känsliga datatillgångar utsatta för missnöjda anställda eller andra skadliga aktörer.