Techopedia wyjaśnia Zarządzanie dostępem

w pewnym sensie zarządzanie dostępem jest terminem opartym na powszechnym użyciu wyrażenia „zarządzanie danymi.”Zarządzanie danymi odnosi się do celowego i planowego obchodzenia się z zasobami danych. Podobnie zarządzanie dostępem oznacza, że firma jest bardzo celowa w kwestii zasad i procedur dostępu.

zarządzanie dostępem przejęło w pewnym sensie od terminu „zarządzanie tożsamością i dostępem” (iam), gdzie różne narzędzia korporacyjne pomagają firmom w ustawianiu poziomów dostępu użytkowników, przyznawaniu uprawnień i wykonywaniu innych zadań związanych z zarządzaniem dostępem. Zarządzanie aktywami jest jednak bardziej rygorystycznym terminem w tym sensie, że sugeruje istnienie solidnych polityk i procedur możliwych do wyegzekwowania w całej sieci, które ograniczają dostęp w bardzo szczegółowy sposób.

pozwala to firmom osiągnąć dwa (czasami sprzeczne) cele jednocześnie, które umożliwiłyby ludziom wykonywanie legalnej pracy, którą muszą wykonać, bez pozostawiania poufnych danych narażonych na niezadowolonych pracowników lub inne złośliwe podmioty.