co można poddać recyklingowi?

każdy papier, który musi zostać bezpiecznie zniszczony, może zostać poddany recyklingowi w tej trasie.
trasa może być również używana dla nośników takich jak płyty CD i taśmy. Elementy elektryczne, takie jak komputery, powinny zostać usunięte i przesłane do utylizacji za pośrednictwem strumienia odpadów WEEE (Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).
za niszczenie poufnych materiałów pobiera się znaczną opłatę; papier, który nie jest poufny, należy umieścić w ogólnych pojemnikach na papier i karty do recyklingu, gdzie można go poddać recyklingowi przy niewielkich kosztach.
tam, gdzie produkowane są małe ilości poufnych materiałów, lepszym i bardziej przystępnym rozwiązaniem może być użycie Niszczarki.

praca zdalna

jeśli pracujesz zdalnie z dala od uczelni i masz poufne odpady do usunięcia, zaleca się użycie Niszczarki do rozdrabniania odpadów i usuwania ich za pośrednictwem ogólnych odpadów. Istnieją przepisy, które określają, jaki rodzaj Niszczarki powinien być używany w zależności od rodzaju danych warunkowych, z którymi masz do czynienia. Ten link zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakiego typu niszczarek użyć, aby spełnić wymagania normy DIN 66399 dotyczące rozdrabniania bezpiecznych niszczarek papieru i mediów