Obraz cherry picker w użyciu

co to jest IPAF

Międzynarodowa Federacja Powered Access Federation (IPAF) Promuje bezpieczne i skuteczne korzystanie z powered access na całym świecie. Założona w 1983 roku, IPAF jest organizacją non-profit, która reprezentuje interesy producentów, dystrybutorów, użytkowników, wypożyczalni i firm szkoleniowych. Służy jako forum dla wszystkich aktywnych w świecie powered access. IPAF odegrał kluczową rolę w promowaniu wielu procedur projektowania, bezpieczeństwa i testowania, które są obecnie stosowane w branży dostępu zasilanego.

Szkolenie

program szkolenia IPAF dla operatorów platform jest certyfikowany przez TÜV jako zgodny z ISO 18878. Ponad 100 000 operatorów szkoli się każdego roku za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci ponad 600 ośrodków szkoleniowych. Szkolenie trwa zazwyczaj od jednego do dwóch dni i jest mieszanką teorii i praktyki.

karta PAL

ci, którzy pomyślnie ukończyli szkolenie IPAF, otrzymują kartę Pal (Powered Access Licence), najbardziej rozpowszechniony i uznany dowód szkolenia dla operatorów platform. Karta PAL jest ważna przez pięć lat i pokazuje kategorie maszyn, w których operator został przeszkolony. Zawiera również zdjęcie i podpis posiadacza i można go zweryfikować, dzwoniąc do IPAF.