błąd utraty fazy jest stanem spowodowanym przez przepalone bezpieczniki, wyłączniki, uszkodzenia kabli, otwarte obwody, słabe / luźne połączenia i zużyte styki. Umożliwienie utrzymywania się tego błędu może prowadzić do awarii sprzętu i przestojów maszyny.

w warunkach utraty fazy silniki trójfazowe, pompy i sprężarki mają tendencję do pobierania nadmiernego prądu w pozostałych dwóch połączonych fazach, co prowadzi do przegrzania uzwojeń silnika, zmniejszenia prędkości, co samo w sobie może spowodować wibracje silnika i stać się niebezpieczne.

pozwalając silnikom na pracę z fazą utraconą istnieje tendencja do ponownego generowania napięcia na brakującej fazie-albiet przy niższym potencjale. W przypadku niektórych przekaźników utraty fazy może to pozostać niewykryte, ponieważ przekaźnik zakłada, że wszystkie fazy są nadal połączone. W tym scenariuszu pożądane jest zamontowanie przekaźnika, który ma również wykrywanie podnapięcia. Dokładne ustawienie poziomu wyzwalania podnapięciowego gwarantuje odłączenie przekaźnika w przypadku zaniku fazy.

we wszystkich powyższych scenariuszach instalacja przekaźnika awarii fazowej zapewni najlepszą ochronę przed kosztownymi uszkodzeniami. Jego jedynym celem jest wykrywanie usterek i jak najszybsze wyłączanie sprzętu.

kluczowe rekomendacje produktów: LXPRF, LXPRT