Loan notes

er kunnen voordelen zijn aan het lenen van investeerders die al een belang in uw bedrijf hebben in plaats van het creëren van nieuwe aandeelhouders en het aantrekken van nieuwe aandeelhouders. Er zijn echter ook risico ‘ s.

kredietnota ‘ s bevatten doorgaans veel gedetailleerde voorzieningen die de overname of, erger nog, de sluiting van uw bedrijf mogelijk maken, zelfs als er sprake is van een technische in plaats van substantiële wanbetaling

de beschrijving van dit soort aandeelhoudersleningen als “notes” kan enigszins misleidend zijn. Een leningnota is natuurlijk een leningovereenkomst en de bepalingen zijn complexer dan de titel suggereert.

converteerbare “loan notes” zijn in eerste instantie schulden in plaats van aandelen. Bij insolventie wordt de schuld vóór het eigen vermogen afbetaald. Dit is de grote aantrekkingskracht voor investeerders.

we hebben gehandeld op basis van veel converteerbare leningen die flexibiliteit hebben geboden aan de investeerder en het bedrijf. Als de investeerder echter EIS converteerbare lening notes zijn niet mogelijk. Maar voor niet-EIS beleggers converteerbare lening notes worden steeds meer en meer begunstigd ten opzichte van andere methoden van investeringen. Dit komt omdat ze een extra niveau van bescherming bieden en de keuze bieden om al dan niet naar eigen vermogen over te schakelen.

wij zijn gespecialiseerd in alle vormen van leningsovereenkomsten, met inbegrip van leningnota ‘ s. Onze herziening van een converteerbare lening note overeenkomst begint bij £ 750.00 plus BTW en we kunnen natuurlijk ook de lening notes opstellen en adviseren.

problemen met converteerbare kredietnota ‘s

converteerbare kredietnota’ s beleggers krijgen, wanneer de lening wordt omgezet, hun lening plus rente omgezet in eigen vermogen tegen een gedisconteerde rente. Conversie kan ervoor zorgen dat de aandeelhouders, afhankelijk van de overeengekomen conversie en tarieven, aanzienlijk meer eigen vermogen in de onderneming weggeven dan voorzien. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor toekomstige investeerders, aangezien de converteerbare leningnota een onevenredig groot deel van de investeringsronde zou kunnen uitmaken en de bestaande investeerder na de conversie mogelijk de grootste aandeelhouder van de onderneming zou kunnen worden.

nieuwe investeringsrondes

converteerbare leningen zullen vaak converteerbaar zijn in een “voorronde”, waardoor de houder van een converteerbare lening de kans krijgt op een down-ronde, waarbij nieuwe investeringen worden gerealiseerd tegen een prijs die lager is dan de drempel/drempel die de bestaande belegger heeft gesteld om te verzilveren door aandelen te nemen tegen de down-round waardering.

Default provisions

er zullen vaak default conversion provisions ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld een lange stopdatum, een (meestal lange) lijst van inbreuken, verandering van controle, enz.

aflossing van de financiering

converteerbare leningen bevatten vaak aflossingsbepalingen, waarbij dezelfde triggers de investeerder in staat stellen de lening af te lossen in plaats van om te zetten in aandelen. Dit betekent dat het geld moet worden gevonden om de investeerder terug te betalen of, als hij bereid is te wachten, dat de investeerder een schuldeiser wordt met een hoge rente, die beide waarschijnlijk financiële/investeringsproblemen voor een startende onderneming zullen veroorzaken.

indien het bedrijf het zich niet kan veroorloven de houder van een converteerbare lening te betalen, wordt het een crediteur met het wettelijke recht om de onderneming te liquideren.

in sommige gevallen kan van de bestuurders gevraagd zijn persoonlijke garanties te geven voor de terugbetaling van de lening – wanbetaling kan leiden tot een persoonlijk faillissement. Vaak behoudt de leninghouder zich het recht voor om beheerders aan te stellen.

kredietnota ’s zijn complex

de schijnbare eenvoud en flexibiliteit van converteerbare kredietnota’ s is in sommige opzichten vals-positief. Er moeten nog gedetailleerde voorwaarden tussen de partijen worden overeengekomen, zodat in de omzetting kan worden voorzien.

een afzonderlijke categorie aandelen moet worden overwogen wanneer conversie deel uitmaakt van de overeenkomst en er moet worden onderhandeld over stemrechten, dividenden en uitkeringsrechten. De standaardpositie zou anders kunnen zijn dat de investeerder gelijkwaardig wordt aan een aandeelhouder van de oprichter in termen van aandelenrechten gekoppeld aan een hoge rente en een grote korting, Wat betekent dat ze het meerderheidsbelang in de onderneming hebben en dus meer zeggenschap hebben dan een individuele oprichter.

converteerbare loan note-overeenkomsten moeten zowel vanuit juridisch perspectief als vanuit het financiële vermogen om te betalen worden herzien, rekening houdend met worstcasescenario ‘ s.

neem contact op als u advocaten of juridisch advies nodig hebt over een aspect van converteerbare lening notes.