Controleer of u voldoet aan de voorwaarden voor verblijf in Nederland

ondernemers die in Nederland willen blijven, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Soms heb je ook een verblijfsvergunning nodig. Onze interactieve tool die als ondernemer naar Nederland komt, kan u helpen snel te weten te komen of dit voor u geldt en u vertellen welke andere verplichtingen u moet nakomen.

als u van plan bent in Nederland zaken te gaan doen, kunt u ook een business bank account (IBAN) aanvragen. De Nederlandse Vereniging van banken heeft een Quick Scan gemaakt om u te helpen erachter te komen of u in aanmerking komt. Lees hoe het werkt.

Kies een bedrijfsstructuur

voordat u uw bedrijf kunt registreren, moet u een bedrijfsstructuur kiezen. Wees ervan bewust dat freelance en zelfstandigen professional zijn geen juridische bedrijfsstructuren. De meeste freelance bouwvakkers beginnen als eenmanszaak of eenmanszaak, maar je kunt ook een Besloten Vennootschap (BV) oprichten.

als zelfstandige bouwvakker werkt u op eigen kosten en risico. U kunt een bedrijf starten of een tijdelijke opdracht uitvoeren in Nederland terwijl u in een ander land bent gevestigd. Voor parttime ondernemers in Nederland gelden dezelfde regels als voor fulltime ondernemers.

Tool for choosing a Dutch legal structure

Als u een bedrijf wilt oprichten, maar u weet niet welke juridische structuur u moet kiezen, gebruik dan onze Tool voor het kiezen van een Nederlandse juridische structuur. Het zal u begeleiden door een aantal van de belangrijkste overwegingen, zoals aansprakelijkheid, personeel en belastingen, en geeft u advies aangepast aan uw behoeften en wensen.

Registreer u bij het Nederlandse Handelsregister en de Nederlandse Belastingdienst

wanneer u een bedrijf start, moet u zich inschrijven bij het Nederlandse Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KVK). De KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. Binnen twee weken ontvangt u per post uw BTW-identificatienummer en BTW-nummer van de Belastingdienst. U hoeft zich dan ook niet afzonderlijk bij hen te registreren, tenzij u een besloten vennootschap (bv) opricht. In dat geval dient u zich zowel bij de KVK als bij de Belastingdienst in te schrijven.

aantonen dat u een zelfstandige bent met een modelovereenkomst

de Belastingdienst bepaalt of u werkelijk een zelfstandige bent of werkelijk een werknemer. Hun belangrijkste criteria om dit te bepalen zijn de antwoorden op deze vragen:

  • bent u verplicht het werk zelf te doen? Met andere woorden, ben je vrij om iemand anders het werk voor je te laten doen?
  • is uw cliënt verantwoordelijk voor de manier waarop u het werk doet?
  • krijgt u loon, bijvoorbeeld als u ziek wordt, blijft uw loon dan door?

als het antwoord op een of meer van deze vragen In ” Nee ” staat, zal de Belastingdienst u waarschijnlijk niet als werknemer beschouwen.

toch kan het moeilijk zijn om te bewijzen dat je zelfstandige bent en niet een werknemer, vooral als uw klant gebruikt om uw werkgever voordat u uw bedrijf begon, en je een baan voor hen die het grootste deel van uw werktijden neemt uit te voeren. Om uw fiscale onafhankelijkheid te bewijzen, kunt u een modelovereenkomst tussen u en uw klant gebruiken om aan te tonen dat u werkelijk een ondernemer bent. In dat geval hoeft uw klant geen premies of loonbelasting te betalen.

uurtarieven voor bouwbedrijven, bouwcontracten en algemene voorwaarden

om opdrachten te verkrijgen, dient u offertes te maken. Potentiële klanten kunnen ook willen weten wat uw uurtarief is. Zorg ervoor dat u een realistisch uurtarief instelt: niet te laag, noch te hoog. Wanneer u uw uurtarief te laag instelt, kan het de indruk wekken dat de kwaliteit van uw werk onder de standaard ligt, terwijl een hoog tarief u potentiële klanten kan kosten. Zorg er ook voor dat u een contract opstelt waarin de Algemene voorwaarden worden vermeld, om onzekerheden tussen u en uw klanten te voorkomen.

Subsidies en belastingregelingen

BTW

zelfstandigen worden bijna altijd beschouwd als ondernemers in de zin van omzetbelasting, wat betekent dat zij btw moeten heffen en betalen over hun inkomen. Bijna elke ondernemer in Nederland moet BTW (omzetbelasting, BTW) berekenen en toevoegen op de verkoopprijs van zijn producten en diensten die hij levert. BTW wordt berekend op de prijs en alle bijbehorende kosten voor uw goederen of diensten. Dit omvat alle verzendkosten, reiskosten, telefoonkosten, verpakkingskosten (met uitzondering van terugbetaalbare deposito ‘ s), en dergelijke.

als uw omzet echter minder dan 20.000 euro per jaar bedraagt, kunt u een aanvraag indienen voor de regeling kleine ondernemingen (KOR). Als u deelneemt aan de KOR, hoeft u uw klanten geen BTW in rekening te brengen.

inkomstenbelasting

wanneer u voor de omzetbelasting als ondernemer wordt beschouwd, betekent dit niet dat u voor de inkomstenbelasting automatisch als ondernemer wordt beschouwd. Dit laatste vereist dat u aan een aantal voorwaarden voldoet. Voldoet u niet aan deze criteria en bent u niet in dienst van uw klant, dan beschouwt de Belastingdienst uw inkomen als een regelmatig bijkomstig inkomen. In dat geval hebt u geen recht op bepaalde belastingaftrek die voor ondernemers beschikbaar is. U kunt echter aanspraak maken op kosten in verband met uw werk.

gezondheidszorg

zelfstandigen moeten ook een inkomensafhankelijke premie betalen voor de zorgverzekering aan de nationale overheid. Deze bijdrage komt bovenop de premie die u betaalt aan uw zorgverzekeraar van uw keuze. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage zal zijn. U betaalt de bijdrage door middel van een belastingaangifte. U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding voor de kosten, de zogenaamde zorgtoeslag.

regelingen voor freelance bouwvakkers

arbeidsomstandigheden

als u als zelfstandige in Nederland werkt, zult u zich moeten houden aan de meeste regels van de Arbowet en de Arbowet. U moet zich houden aan alle regels met betrekking tot ernstige beroepsrisico ’s en risico’ s voor derden. Er zijn regels die zich richten op de gezondheid en veiligheid van zowel jezelf als de mensen waarmee je werkt, met betrekking tot:

  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • werken op hoogte
  • werken met gevaarlijke stoffen
  • blootstelling aan lawaai
  • hijs-en hefwerktuigen

Als uw bedrijf voert opdrachten uitvoeren op locaties met een hoge veiligheid risico ‘ s, bijvoorbeeld het risico van explosie, brand of persoonlijk letsel, uw klant kan vragen voor een (Veiligheids Checklist voor Aannemers (VCA) (Veiligheid Checklist Aannemers, VCA). SCC-certificering wordt gebruikt om het veiligheidsbeleid van leveranciers te herzien.

werkvergunning voor buitenlandse zelfstandigen

buitenlandse zelfstandigen die opdrachten in Nederland willen uitvoeren, en bedrijven in Nederland die werk willen uitbesteden aan een buitenlandse zelfstandige moeten voldoen aan de Wet op de tewerkstelling van vreemdelingen (Wav). Deze wet bevat verschillende regels met betrekking tot buitenlandse zelfstandigen die in Nederland werkzaam zijn. Als je van buiten de EU, EER of Zwitserland komt, heb je een werkvergunning (TWV) nodig om in Nederland te mogen werken.

verzekeringen voor freelance bouwvakkers

voor zelfstandigen in Nederland is het niet verplicht een ziekte -, invaliditeits-of werkloosheidsverzekering te hebben, in tegenstelling tot werknemers. Daarom moeten zij zelf regelingen treffen voor dit soort sociale verzekeringen als zij bijvoorbeeld een uitkering willen ontvangen als zij ziek of arbeidsongeschikt worden. De nationale verzekeringsstelsels (sociale zekerheid) zijn er echter wel op van toepassing.

vrijwillige verzekering

elke zelfstandige beroepsbeoefenaar kan bij een verzekeringsmaatschappij een vrijwillige verzekering afsluiten tegen een aantal bedrijfsrisico ‘ s. U vindt informatie over verzekeringen met betrekking tot invaliditeit, ouderdom, schadeloosstelling en aansprakelijkheid op de website verzekeringen voor Zelfstandigen.

financiering en financiële ondersteuning

om als zelfstandige in de bouw te gaan werken, heeft u vaak financiering nodig. Het is belangrijk om aan te geven hoeveel financiering u verwacht nodig te hebben. U wilt misschien investeren in tools of een bedrijfsbus kopen, maar u kunt ook dingen kopen zoals kantoorbenodigdheden of een boekhoudpakket.

indien u financiële steun nodig heeft, kan uw gemeente u verschillende vormen van sociale uitkeringen aanbieden in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz biedt leningen, kredieten of lage inkomenstoeslagen aan.

Controleer of u moet deelnemen aan een sectorpensioenfonds

zelfstandigen die in de bouw werkzaam zijn, zijn meestal verplicht deel te nemen aan een sectorpensioenfonds (Bedrijfstakpensioenfonds, Bpf). Voor de volgende industrieën moet u deelnemen aan een sectoraal pensioenfonds:

  • schilders en binnenhuisarchitecten, glazers
  • natuursteenspecialisten, terrazzo-en vloerspecialisten, pleisterbedrijven en bouwbedrijven