Techopedia legt Access Governance

uit in zekere zin is access governance een term die gebaseerd is op het wijdverbreide gebruik van de term “data governance.”Data governance verwijst naar doelbewuste en geplande verwerking van data assets. Op dezelfde manier impliceert access governance dat een bedrijf zeer bewust is over toegangsbeleid en-procedures.

Access governance is in sommige opzichten overgenomen van de term “identity and access management” (iam), waar verschillende enterprise tools bedrijven helpen om gebruikers toegangsniveaus te bepalen, machtigingen toe te kennen en ander toegangsbeheer te doen. Maar asset governance is een striktere term in die zin dat het suggereert dat er solide beleid en procedures zijn die afdwingbaar zijn in het hele netwerk en die de toegang op zeer gedetailleerde manieren beperken.

dit stelt bedrijven in staat om twee (soms tegenstrijdige) doelen tegelijk te bereiken, waardoor mensen legitiem werk kunnen doen dat ze moeten doen, zonder gevoelige gegevens activa kwetsbaar te maken voor ontevreden werknemers of andere kwaadwillige actoren.