ANNONSER:

Metoder For Registrering Av Transaksjonen Av Varer Solgt på ‘Salg eller Retur’ Basis!

Forretningsmann gir mange fasiliteter til sine kunder med sikte på å øke salget. En av fasilitetene er at varene leveres til kundene med mulighet til å beholde eller returnere det samme innen en bestemt kort periode. Når en forretningsmann sender varer med et slikt alternativ, kalles det vanligvis «Salg eller Retur».

når en forretningsmann sender varer under «Salg eller Retur» basis til en kunde, kan det ikke behandles som salg. Levering av varer på godkjenningsbasis innebærer kun endring av besittelse og ikke overføring av eierskap med mindre den angitte perioden utløper uten retur eller kunden tidligere informerer om hans godkjenning.

ANNONSER:

inntil utløpet av perioden eller godkjenning fra kunder, transaksjoner er ikke salg dvs. eierskap vester med forretningsmannen. Forretningsmann tjener fortjeneste bare på absolutt salg. Derfor er det behov for en spesiell regnskapsbehandling.

regnskapsmetoden for varer sendt På Salg eller Godkjenningsgrunnlag er basert på salgsfrekvensen; og de er:

1. Transaksjoner er svært få.

2. Transaksjoner er hyppige.

ANNONSER:

3. Transaksjonene er mange.

1. Transaksjoner Er Svært Få:

når transaksjoner er svært få i antall, er det ikke nødvendig med spesiell regnskapsbehandling. Og i så fall kan varene som sendes på godkjenningsbasis, behandles som salg.

de relevante oppføringene er:

Relevante Oppføringer

varene som ikke er godkjent eller ikke avvist, må justeres ved utgangen av regnskapsåret. De er inkludert i aksjen enten til kostpris eller markedspris, avhengig av hva som er mindre.

ANNONSER:

Illustrasjon 1:

ved utarbeidelsen av den endelige kontoen til et selskap er det funnet at mengden av diverse skyldnere Rs 2, 00,000 inkluderer Rs 40,000 verdt av varer sendt ut på godkjenning og debitert til kundenes kontoer, for hvilken tiden for retur av varene ennå ikke er utløpt. Disse varene er fakturert til 33 1/3% over kostnaden.

ANNONSER:

Vise journaloppføringer med hensyn til varer sendt på godkjenningsbasis:

Posteringer av varer sendt til godkjenningsgrunnlag

Illustrasjon 2:

En Avdelingslager har kreditert visse salgsvarer Ved Godkjenning som samler Rs 15 000 Til Salgskonto. Av disse har varer til En verdi Av Rs 4000 blitt returnert og tatt på lager til kost Rs 2000 om posten av avkastningen ble utelatt i regnskapet. Og med hensyn Til En annen pakke På Rs 3,000 (kostnaden Er Rs 1,500) utløp godkjenningsperioden ikke på sluttdatoen.

ANNONSER:

Vis justerings-og korrigeringsoppføringene i bøkene I Avdelingslageret:

Justerings-Og Korrigeringsoppføringer

2. Transaksjoner Er Hyppige:

når det er hyppige transaksjoner, men ikke mange, blir de oppgitt i et eget Register, som har fire kolonner, som vist nedenfor:

Kreditt 'Salg På Godkjenning' Register

1. Kolonne en er fylt med detaljer om varer sendt på godkjenningsbasis til kunder, på forsendelsestidspunktet.

ANNONSER:

2. Kolonne to er fylt med detaljer om varer som ikke er godkjent av kundene. Ail returnerer av kundene vises.

3. Kolonne tre er fylt opp, når varene sendt på godkjenningsbasis er godkjent av kundene. På grunnlag av denne kolonnen debiteres kunder og salgskonto krediteres.

4. Ved utgangen av regnskapsperioden registreres varene om hvilken godkjenning ikke er gitt eller han fastsatte tid ikke er utløpt. Summen av denne kolonnen er verdien av lager som ligger hos kunder. Det er tatt til lager på kostpris eller markedspris avhengig av hva som er mindre.

3. Transaksjonene Er Mange:

ANNONSER:

Når Salg eller Returtransaksjoner er ganske gode i antall, anbefales det å opprettholde et eget sett med bøker for formålet.

Hovedsakelig tre bøker holdes:

(1) Varer Sendt På Salg Eller Returdag Bok,

(2) Salg eller Retur Finans, og

(3) Salg Og Returdag Bok.

når varer sendes På Salg eller Retur basis, posten er gjort I Salg Eller Returnerer Dag Bok på slutten av perioden, bør summen bokføres til kreditt For Salg Eller Returnerer Total Konto mens individuelle varer skal debiteres til den enkelte kunder konto. Nar varer er godkjent eller avvist av kundene, blir posten gjort umiddelbart i Salgs-og Returboken.

ANNONSER:

dagbokoppføringene:

Bok

Illustrasjon:

m / s Bajaj Electronics leverte varer På Salg eller Retur basis, hvis opplysninger er som under:

Opplysninger Om M / S Bajaj Electronics

Bøker Av Bajaj Electronics er stengt 31. Mars hvert År. Vis oppføringene som De ville vises I bøkene Til Bajaj Electronics viz. Varene Sendes På Salg Eller Returdag Bok, Varer På Salg Eller Retur Solgt Og Returnert Dag Bok. Vis også hvordan Varene På Salg Eller Retur Total Konto vil vises.

 Varer Sendt På Salg Eller Returdag Bok, Varer På Salg Eller Retur Solgt Og Returnert Dag Bok Av Bajaj Electronics