Sist Oppdatert Ti, 12. Oktober 2021 / Programvareprosjekt

CPM ble utviklet av du Pont Chemical Company som publiserte metoden i 1958, og hevdet at den hadde spart dem $1 million i sitt første bruksår.

disse prosjektplanleggingsteknikkene modellerer prosjektets aktiviteter og deres relasjoner som et nettverk. I nettverket strømmer tiden fra venstre til høyre. Disse teknikkene ble opprinnelig utviklet på 1950 – tallet-de to mest kjente er Cpm (Critical Path Method) og PERT (Program Evaluation Review Technique). Mer nylig har en variasjon på disse teknikkene, kalt precedence networks, blitt populær, og det er denne metoden som er vedtatt i de fleste dataprogrammer som er tilgjengelige. Alle tre metodene er svært like, og det må innrømmes at mange bruker samme navn (spesielt CPM) ukritisk for å referere til noen eller alle metodene.

i de følgende avsnittene i dette kapitlet vil vi se på kritisk banemetode og prioritetsnettverk – en diskusjon AV PERT vil bli reservert For Kapittel 7 når vi ser på risikoanalyse.

Fortsett å lese her: Bruke dummy aktiviteter

Var denne artikkelen nyttig?