basert på 30 års gjennomsnitt, er juli den våteste måneden når det gjelder målbar nedbør I Dalen. Men bare fordi juli registrerer høyere gjennomsnittlig nedbør, betyr det ikke at vi nødvendigvis bør kalle det den rainieste måneden.

På Dale Enterprise (stasjonen ligger nærmest Harrisonburg) siden 1989, juli gjennomsnitt 4.18 inches av nedbør. For mai måned er tallet litt lavere på 4,05 tommer.

Vi trenger ikke nødvendigvis å se på total nedbør for å snakke om» regnfulle » måneder. Nedbør har visse avvik avhengig av tid på året.

ofte har juli høyest nedbør på grunn av kraftige tordenvær, men hvor mange dager ut av måneden er det målbar nedbør sammenlignet Med Mai måned? La oss finne det ut.

hvis Vi skulle se på antall dager Som Harrisonburg har sett minst målbar nedbør, Kan det føre veien med et gjennomsnitt på 14 dager med nedbør. I juli har Harrisonburg sett et gjennomsnitt på 12 dager med nedbør siden 1989.

Totalt de siste 4 årene har 3 av 4 av årene sett på over gjennomsnittlige dager med registrert nedbør. 2016 var kjent for regnfulle mai dager da vi så 22 dager med regn Som Mai. Siden 1989 er de maksimale registrerte dagene med regn i Harrisonburg 26 dager tilbake i 2003.

derimot har juli ikke sett mer enn 17 dager med nedbør de siste 30 årene. Høyere nedbørsmengder i juli skyldes mer voldsomme tordenvær.