en fasetapsfeil er tilstanden forårsaket av blåste sikringer, utløste effektbrytere, kabelskader, åpne kretser, dårlige/løse tilkoblinger og slitte kontakter. Hvis denne feilen vedvarer, kan det føre til utstyrsfeil og nedetid på maskinen.

under en fasetapstilstand vil 3-fasede motorer, pumper og kompressorer ha en tendens til å trekke for mye strøm i de resterende to tilkoblede fasene som fører til overoppheting av motorviklingene, reduksjon i hastighet som i seg selv kan føre til at motoren vibrerer og blir usikker.

Tillater motorer å kjøre med en tapt fase det Er en tendens til at motoren selv genererer spenningen på den manglende fasen-albiet ved et lavere potensial. For noen fasetap releer, dette kan gå uoppdaget siden releet forutsetter alle faser er fortsatt koblet. I dette scenariet er det ønskelig å passe et rele som også har underspenningsdeteksjon. Nøyaktig innstilling av underspenningsnivået vil garantere at releet deaktiveres i tilfelle en fasetapstilstand.

i alle de ovennevnte scenariene vil installering av en fasefeil gi den beste beskyttelsen mot kostbar skade. Det eneste formålet er å oppdage feil og slå av utstyret så raskt som mulig.

Viktige Produktanbefalinger: LXPRF, LXPRT