Hva kan resirkuleres?

alt papir som må destrueres sikkert, kan resirkuleres på denne ruten.
ruten kan også brukes til medier som Cd-Er og kassetter. Elektriske gjenstander, For Eksempel Pc-Er, skal slettes og sendes til avhending VIA WEEE – avfallsstrømmen (Elektrisk Og Elektronisk Avfall).
det er en betydelig avgift for å ødelegge konfidensielt materiale; papir som ikke er konfidensielt, bør plasseres i de generelle papir-og kortgjenvinningsbeholderne der det kan resirkuleres til liten pris.
der det produseres små mengder konfidensielt materiale, kan det å bruke en makuleringsmaskin være en bedre og rimeligere løsning.

Arbeider Eksternt

hvis du jobber eksternt vekk Fra Høgskolen og har konfidensielt avfall å avhende, anbefales det at du bruker en makuleringsmaskin til å makulere avfallet og avhende det via ditt generelle avfall. Det er regler som fastsetter hva slags shredder bør brukes avhengig av hva slags condifential data du arbeider med. Denne koblingen gir detaljer om hvilken type makuleringsmaskiner som skal brukes for å overholde DIN 66399-standarden for makulering av krav til sikker papir-og mediemakuleringsmaskin