Bilde av en kirsebærplukker i bruk

HVA ER IPAF

INTERNATIONAL Powered Access Federation (IPAF) fremmer sikker og effektiv bruk av drevet tilgang over hele verden. Ipaf BLE etablert i 1983 OG er en ideell medlemsorganisasjon som representerer interessene til produsenter, distributører, brukere, utleie og opplæringsselskaper. Det fungerer som et forum for alle aktive i verden av drevet tilgang. IPAF har spilt en nøkkelrolle i å fremme mange av design -, sikkerhets-og testprosedyrene som nå er etablert i den drevne tilgangsbransjen.

Opplæring

IPAF-treningsprogrammet for plattformoperatører er sertifisert AV TÜ i HENHOLD TIL ISO 18878. Mer enn 100 000 operatører får opplæring hvert år gjennom et verdensomspennende nettverk av over 600 treningssentre. Trening varer vanligvis en til to dager og er en blanding av teori og praksis.

PAL-Kort

DE som fullfører IPAF-opplæring, blir tildelt PAL-Kortet( Powered Access License), det mest brukte og anerkjente beviset på opplæring for plattformoperatører. PAL-Kortet er gyldig i fem år og viser maskinkategoriene som operatøren har fått opplæring i. Den har også innehaverens bilde og signatur, og kan verifiseres ved Å ringe IPAF.