Techopedia Forklarer Access Governance

på en måte er access governance et begrep som er basert på den utbredte bruken av uttrykket » data governance.»Datastyring refererer til bevisst og planlagt håndtering av dataressurser. På samme måte innebærer tilgangsstyring at et selskap er veldig bevisst på tilgangspolitikker og prosedyrer.

tilgangsstyring har på noen måter tatt over fra begrepet» identity and access management » (iam) der ulike bedriftsverktøy hjelper bedrifter med å oppnå innstilling av brukertilgangsnivåer, gi tillatelser og gjøre annet tilgangsadministrasjonsarbeid. Men kapitalforvaltning er et strengere begrep i den forstand at det antyder at det er solide retningslinjer og prosedyrer som kan håndheves i hele nettverket som begrenser tilgangen på svært detaljerte måter.

dette gjør det mulig for bedrifter å oppnå to (noen ganger motstridende) mål på en gang som vil gjøre det mulig for folk å gjøre legitimt arbeid som de trenger å gjøre, uten å forlate sensitive dataressurser sårbare for misfornøyde ansatte eller andre ondsinnede aktører.