k: az ICAI-nál regisztrált hallgató vagyok.Hogyan érhetem el ezt a portált ?

Ans: nincs szükség arra, hogy a hallgató regisztráljon ezen a portálon, mivel az Ön adatait az SSP portálról kell lemásolni, és automatikusan ki kell töltenie a profilját. Az Ön adatainak láthatónak kell lenniük a CA cégek és vállalatok számára a jogosultság alapján történő kiválasztáshoz.

K: mikor kezdhetem meg a gyakorlati képzést, ha az Alapítvány/ CPT útvonalon vagyok?

év: Miután elhaladt a középfokú vizsga / IPCC egyik vagy mindkét csoportja, és sikeresen befejezte a négy hetes integrált tanfolyamot az információs technológiáról és a puha készségekről (ICITSSS) / itt & OC, megkezdheti a gyakorlati képzést.

K: mikor kezdhetem meg a gyakorlati képzést, ha közvetlen belépési útvonalon vagyok?

Ans: közvetlenül az Intermediate / IPCC tanfolyamra való regisztráció és a négy hetes integrált informatikai és puha készségek (ICITSSS) / itt & OC sikeres befejezése után megkezdheti a gyakorlati képzést.

Q: Mikor kezdhetem meg a gyakorlati képzést, ha az indiai vállalati titkárok Intézetének vagy az indiai Költségkönyvelők Intézetének minősített középfokú vizsgája van?

Ans: miután elhaladt a középfokú vizsga / IPCC egyik vagy mindkét csoportján, és sikeresen befejezte a négy hetes integrált tanfolyamot az információs technológiáról és a puha készségekről (ICITSSS) / itt & OC, megkezdheti a gyakorlati képzést.

K: Mi a gyakorlati képzés időtartama?

Ans: három év.

Q: A gyakorlati képzés első évében vagyok, átvehetem a transzfert?

Válasz: Igen. A gyakorlati képzés első évében transzfert vehet igénybe.

K: Mi a cég/ tag jogosultsága articled asszisztensek képzésére?

év: A 43. rendelet előírja, hogy az ilyen feltételek mellett, amint azt a Tanács alkalmasnak tartja e nevében előírni, a társult tagként vagy ösztöndíjasként kijelölt tagok, akik a gyakorlatban folyamatosan tartózkodtak, akár Indiában, akár másutt, vagy társult tagként vagy ösztöndíjasként, akit a törvény 2.szakaszának (2) bekezdése magyarázatának értelmében a gyakorlatban gyakorlatiasnak tekintenek, csak artikulált asszisztens vagy asszisztensek bevonására jogosultak. Egy munkatárs vagy munkatárs jogosult ilyen számú articled asszisztens vagy asszisztensek képzésére az alábbi I. és II. táblázatban meghatározott feltételek szerint:

k: a gyakorlati képzés 2. / 3. évében vagyok, melyek az áthelyezés szabályai?

Ans: az artikleship áthelyezése / megszüntetése az artikulált képzés első évének befejezése után az alábbiak szerint egy vagy több feltétel teljesítésével lehetséges: –
1. Orvosi okok, amelyek a cikkek legalább három hónapos időtartamra történő megszüntetését igénylik (Állami Kórház által kiállított orvosi igazolás bemutatásakor).
2. A szülő(k) áthelyezése egy másik városba.
3. Erkölcsi aljassággal járó kötelességszegés.
4. Egyéb igazolható körülmények / okok: –

i. a Chartered Accountants Regulations, 1988(az articleship átruházását/megszüntetését indokoló cselekmény szükséges igazolásának benyújtásakor): –
a. ipari képzés (51.rendelet)
b. cikkek kirendelése (54. rendelet)
c. A megbízó halála
d. A megbízó gyakorlatának megszüntetése
e. a megbízó nevének eltávolítása a tag nyilvántartásából bármely ok miatt

ii.házasság alapja (csak akkor, ha egy másik városba költöznek, amely 50 km vagy annál nagyobb távolságot foglal magában).

iii. Az ösztöndíj szabálytalan kifizetése vagy meg nem fizetése a 67.szabályra hivatkozva.

iv. Articled assistant vágyak szolgálni egyensúly időszak képzés Indián kívül.

v. Az igazgató áthelyezése egy másik városba, amely 50 km-nél nagyobb távolságot foglal magában.

az articled asszisztensek kötelesek engedélyt kérni az intézettől, mielőtt megkapnák a 109-es nyomtatványt, amelyet az igazgató saját érdekükben írt alá.

a fent említett okok bármelyike alapján egy egyszerű papíron articled asszisztens kérése, a megbízó ajánlásával/ beleegyezésével a articleship átruházására / megszüntetésére, bizonyítékokkal/bizonyítékokkal (a articled assistant által önigazolt) az Intézet megelégedésére. A megbízó hozzájárulásával nem kísért átruházási kérelem nem fogadható el.

Q: Ipari képzésen szeretnék részt venni, mikor tehetem ugyanezt?

Ans: ha képzett középfokú / IIPC vizsga lehet alávetni ipari képzés az elmúlt évben az előírt gyakorlati képzés ipari szervezetek által jóváhagyott ICAI. Az ilyen képzés időtartama kilenc és tizenkét hónap között mozoghat, ha a képzés megkezdésének időpontja előtt legalább három hónappal tájékoztatja az igazgatót arról a szándékáról, hogy ipari képzésen vesz részt.

k: az ipari képzési időszak a 3 éves gyakorlati képzésre vonatkozik?

Válasz: Igen.

I. táblázat

(a chartered accountants szakmát egyéni nevében vagy tulajdonosként mint partnerként gyakorló tagokra vonatkozik)

Kategória folyamatos gyakorlat időtartama cikk szerinti Jogosultságasszisztens vagy asszisztens
(i) munkatárs vagy munkatárs folyamatos gyakorlatban legfeljebb 3 évig 1
(ii) munkatárs vagy munkatárs folyamatos gyakorlatban bármely időszakban 3 évtől 5 évig év 3
(iii) munkatárs vagy munkatárs folyamatos gyakorlatban bármely 5 évtől 10 évig terjedő időszakra 7
(iv) munkatárs vagy munkatárs folyamatos gyakorlatban bármely 10 éves időtartamra 10

táblázat-II

(olyan tagokra vonatkozik, akik teljes munkaidőben fizetett munkaviszonyban állnak a gyakorlatban okleveles könyvelőnél vagy ilyen okleveles könyvvizsgáló cégnél)

Kategória teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma alkalmazottak-függetlenül attól, hogy munkatárs vagy munkatárs cikk szerinti jogosultságasszisztens vagy asszisztens
(i) 100-ig 1 munkavállalónként
(ii) 101 és 500 100 + 50% a 100 fő feletti foglalkoztatottak száma (pl., legfeljebb 300)
(iii) 501 vagy több 300 + 20% a fenti alkalmazottak száma 500

a fentiekkel összefüggésben, meg kell jegyezni, hogy a chartered accountants cégnél teljes munkaidőben foglalkoztatott tag jogosult egy articled asszisztens képzésére, feltéve, hogy ugyanazon cégnél folyamatosan három évig foglalkoztatott.

K: kinek tud egy diák ipari képzésen részt venni?

év: Az ipari képzést az intézetnek az ipari egységben alkalmazott tagja vagy az ipari Tag alatt kell megkapni. Az a társult tag, aki legalább három évig folyamatos tag, jogosult egyszerre egy ipari gyakornok képzésére, egy munkatárs pedig két ipari gyakornok képzésére, függetlenül attól, hogy ezek a gyakornokok artikulált asszisztensek vagy könyvvizsgálói asszisztensek.

K: Hogyan lehet acompany regisztrálja magát átadására IndustrialTraining?

év: Mivel a per a rendelet 51 CA rendeletek, 1988-(felülvizsgált 2013), az alábbiakban a követelmény a cégbejegyzés azzal az óhajjal, hogy kölcsönöz ipari képzés a cikk asszisztensek:

1. 1.Bármely pénzügyi, kereskedelmi, ipari vállalkozás, amelynek minimális állóeszköze Rs. 1 crore; vagy minimális forgalma Rs. 10 Crore; vagy minimális befizetett részvénytőke Rs. 50 Lakhs; vagy a Tanács által időről időre jóváhagyott más intézmény vagy szervezet kérheti a nyilvántartásba vételt;

2. A közvetlen előző év nyomtatott és közzétett, auditált mérlegének másolata, amely feltünteti a Társaság minimális teljes forgalmát Rs-re. Az 10 crore-t bizonyítékként kell elküldeniaz előírt kérelemmel együtt a regisztrációhoz.

3. Abban az esetben, ha egy külföldi társaság ipari képzésre jelentkezik, a tag/ Társaság, bár jogosult ipari képzés nyújtására a CA 51.szabálya szerint, de nem tudja benyújtani a Társaság éves beszámolóját / mérlegét, a Társaság/ tag a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel együtt kitöltheti a pénzügyi adatokról szóló önnyilatkozatot.

4. A társaságnak rendelkeznie kell olyan dolgozó okleveles könyvelőkkel, akik az Intézet társult vagy Társtagja legalább három évig tartó folyamatos időtartamra, jogosultak ipari Gyakornok képzésére, a társult tag pedig egy, a társ tag pedig egyszerre két ipari Gyakornok képzésére, függetlenül attól, hogy az ilyen gyakornokok cikkasszisztensek vagy könyvvizsgálói asszisztensek-e.

5. Az ipari képzést nyújtani kívánó tag foglalkoztatását az Intézet nyilvántartásában kell rögzíteni a tag társasággal való társulásának meghatározása céljából és annak időtartamáról. Abban az esetben, ha még nem szerepel az Intézet nyilvántartásában, a társaságnak/ szervezetnek írásbeli értesítést kell benyújtania az ICAI-nak a csatlakozás dátumának, a kijelölésnek és az érintett tag munkakörének részleteinek megjelölésére.