vaihehäviö on palaneiden sulakkeiden, lauenneiden katkaisijoiden, kaapelivaurioiden, avoimien piirien, huonojen/löysien yhteyksien ja kuluneiden koskettimien aiheuttama tila. Tämän vian jatkuminen voi johtaa laitevikoihin ja koneiden käyttökatkoksiin.

vaihehäviötilanteessa 3-vaihemoottorit, pumput ja kompressorit pyrkivät vetämään liiallista virtaa jäljellä olevissa kahdessa kytketyssä vaiheessa, mikä johtaa moottorin käämien ylikuumenemiseen, nopeuden vähenemiseen, mikä itsessään voi aiheuttaa moottorin värähtelyn ja tulla vaaralliseksi.

kun moottorit toimivat menetetyllä vaiheella, on taipumus, että moottori itse tuottaa puuttuvan vaihe-albietin jännitteen uudelleen pienemmällä potentiaalilla. Joidenkin vaiheen menetys releet, tämä voi mennä huomaamatta, koska rele olettaa kaikki vaiheet ovat edelleen kytketty. Tässä skenaariossa on toivottavaa asentaa rele, jolla on myös alijännitteen havaitseminen. Tarkka asetus alijännitteen laukaisutaso takaa releen de-energiat, jos vaihe menetys kunnossa.

kaikissa edellä mainituissa skenaarioissa vaiheen vikareleen asentaminen tarjoaa parhaan suojan kalliita vaurioita vastaan. Tarkoitus on vain havaita viat ja sammuttaa laitteet mahdollisimman nopeasti.

tärkeimmät tuotesuositukset: LXPRF, LXPRT