uudessa pisteytysjärjestelmässämme on uudet termit: Lihaspolttoainesymmetria (MFS) vaikuttaa myös lihasten Kokonaisterveyteen.

yleiskatsaus

vastaavien vasemman ja oikean puolen raajojen välisiä voima-ja voimatasoeroja on raportoitu kaiken tasoisilla urheilijoilla. Erot ovat liittyneet kasvaneeseen loukkaantumisriskiin ja tulosvajeisiin. Sekä voima että voima ovat yhteydessä lihasten Polttoainetasoihin.

määritelmä

ylä-tai alaruumiin vastaavien oikean ja vasemman lihaksen välisten lihaskudosten symmetria (tasapaino).

MFS

esimerkki

yllä oleva kuva näyttää oikean ja vasemman Rectus Femoriksen (RF) Musklesound-pisteiden symmetrian. Oikea RF-pisteet on 17% pienempi kuin vasen RF-pisteet.

miten saamme MFS-pisteet?

 • jokaisesta skannatusta lihasparista lasketaan erot yksittäisten Lihaspisteiden välillä
 • tietokannastamme saadaan suurimmat vastakkaiset erot lihaksien pisteissä, jotka vastaavat istunnon aikana skannattuja arvoja
  • tämä pistemäärä esitetään 100%: n erona symmetriassa
 • skannattujen yksittäisten lihasparien eroja verrataan tämän jälkeen tietokannasta löytyviin enimmäiseroihin
 • symmetria lasketaan alemman pisteytyspuolen osalta prosentteina korkeamman pisteytyspuolen
  • jos lihasparien välillä ei ole vastakkaisia eroja, tuloksena olisi suurin symmetria-asteikko (ero 0%)

miksi MFS on tärkeä?

 • se voi toimia korvikkeena perinteisille menetelmille, joilla arvioidaan voiman ja voiman vastakkaisia eroja, koska lihaksen polttoainetilanne vaikuttaa merkittävästi sen supistumisen voimakkuuteen ja voimaan
  • vastakkaisia voiman ja voiman eroja on raportoitu kaikilla taito-ja kykytasoilla urheilijoilla, ja ne ovat yhteydessä kasvaneeseen loukkaantumisriskiin ja suorituskyvyn puutteisiin.
 • valmentajat ja/tai ravitsemusasiantuntijat voivat käyttää sitä ennakkovaroituksena mahdollisesta vammariskistä
 • sitä voidaan käyttää kuntoutustilanteissa: riittämätön kuntoutus ja ennenaikainen paluu pelikuntoon loukkaantumisen jälkeen on todettu riskitekijöiksi vamman uusiutumiselle
 • sitä voidaan käyttää harjoitusrutiinien kehittämiseen ja seurantaan, joiden tarkoituksena on vähentää havaittavia vastakkaisia alijäämiä
 • MuscleSound-raportissamme kaaviossa esitetty prosenttipistemäärä ilmaistaan myös sillä, miten se vertautuu MuscleSound-tietokantaan-ts. ”High” – ”Average” – ”Low’

ota kotiin viesti: MFS on ei-invasiivinen, helposti hankittava korvike perinteisille kontralateraalisen loukkaantumisriskin toimenpiteille. Mahdolliset voima – / tehovajeet voidaan nopeasti seuloa, ja urheilijan/valmentajan paljon aikaisemmin tekemä määritys lisätestauksen ja arvioinnin tarpeesta.

käytännössä

Lue tämä hieno tapaustarina ymmärtääksesi, miltä MFS näyttää ja miten sitä käytännössä käytetään.