Q: Olen ICAI: n rekisteröimä opiskelija.Miten pääsen portaaliin ?

Ans: opiskelijan ei tarvitse ilmoittautua tähän portaaliin, sillä tietosi onkysyttävä SSP-portaalista ja auto-täytä profiilisi. Tietojesi on oltava varmentajan yritysten ja yritysten nähtävillä, jotta ne voivat osallistua luetteloon kelpoisuuden perusteella.

Q: Milloin voin aloittaa työharjoittelun, jos olen Foundation/ CPT-reitin kautta?

Ans: Kun olet läpäissyt jommankumman tai molemmat välikoe – / IPCC-ryhmät ja suorittanut neljä viikkoa Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (ICITSS) / ITT & OC-kurssin, voit aloittaa työharjoittelun.

K: Milloin voin aloittaa työharjoittelun, jos pääsen suoraan sisään?

Ans: heti kun olet ilmoittautunut Intermediate / IPCC-kurssille ja suorittanut onnistuneesti neljän viikon Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (ICITSS) / ITT & OC-kurssin, voit aloittaa harjoittelun.

Q: Milloin voin aloittaa työharjoittelun, jos olen suorittanut keskiasteen tutkinnon Institute of Company Secretaries of India tai Institute of Cost Accountants of India?

Ans: kun olet läpäissyt jommankumman tai molemmat Välikokeiden / IPCC-ryhmät ja suorittanut onnistuneesti neljä viikkoa integroidun tietotekniikan ja pehmeiden taitojen (ICITSS) / ITT & OC-kurssin, voit aloittaa työharjoittelun.

Q: Mikä on harjoittelun kesto?

Ans: kolme vuotta.

Q: Olen ensimmäistä vuotta työharjoittelussa, Voinko ottaa siirron?

Ans: Kyllä. Voit ottaa siirron ensimmäisen vuoden työharjoittelussa.

K: Mikä on yrityksen/ jäsenen oikeus kouluttaa artikuloituja avustajia?

Ans: Asetuksessa 43 säädetään, että jollei neuvoston tämän puolesta asettamista ehdoista ja edellytyksistä muuta johdu, avustajaksi tai avustajaksi nimetyt jäsenet, jotka ovat olleet käytännössä yhtäjaksoisesti joko Intiassa tai muualla, tai avustajaksi tai toveriksi nimetyt jäsenet, joiden katsotaan käytännössä olevan säädöksen 2§: n 2 momentin 2 alajakson 2 kohdassa tarkoitetussa selityksessä tarkoitettuja jäseniä, voivat ottaa palvelukseen ainoastaan artiklasiavustajan tai avustajat. Avustajalla tai stipendiaatilla on oikeus kouluttaa sellainen määrä avustajia jäljempänä olevissa taulukoissa I ja II täsmennetyin ehdoin ja edellytyksin:

Q: Olen 2 nd / 3 rd harjoitteluvuosi, mitkä ovat siirron säännöt?

Ans: artiklauran siirto / Päättyminen ensimmäisen artiklakoulutusvuoden jälkeen on mahdollista, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: –
1. Lääketieteelliset perusteet, jotka edellyttävät esineiden poistamista vähintään kolmeksi kuukaudeksi (Valtion sairaalan myöntämän lääkärintodistuksen perusteella).
2. Vanhempien siirto toiseen kaupunkiin.
3. Moraalitonta käytöstä.
4. Muut perustellut olosuhteet/syyt: –

I. perusteet, jotka on jo sallittu Chartered Accountants Regulations, 1988(vaadittavan todisteen perusteella, joka oikeuttaa luovutuksen / irtisanomisen): –
a. Teollisuuskoulutus (asetus 51)
B. artiklojen määräaikainen palvelukseen siirto (asetus 54)
c. Rehtorin kuolema
d. rehtorin käytännön lakkaaminen
e. rehtorin nimen poistaminen jäsenrekisteristä mistä tahansa syystä

ii. avioliiton peruste (vain, jos on tapahtunut muutto toiseen kaupunkiin, jonka etäisyys on vähintään 50 km).

iii sääntöjenvastainen apurahan maksaminen tai maksamatta jättäminen asetuksen N: o 67 mukaisesti.

iv. Articled assistant haluaa suorittaa tasapainojakson koulutuksen Intian ulkopuolella.

v. päämiehen siirtyminen toiseen kaupunkiin, jonka etäisyys on yli 50 kilometriä.

artikuloitujen avustajien on saatava instituutin lupa ennen kuin he saavat lomakkeen 109 rehtorin allekirjoittamana omaksi edukseen.

yhdellä tai useammalla edellä mainitulla perusteella tehtävä avustajan pyyntö, joka on tehty selvällä paperilla, sekä rehtorin suositus/ suostumus artikulaarisen palvelussuhteen siirtämisestä / päättämisestä ja johon on liitetty tutkimuslaitosta tyydyttävät todisteet/todisteet (artikuloitu avustaja on itse todistanut). Siirtopyyntöä, johon ei liity päämiehen suostumusta, ei hyväksytä.

Q: Haluan teollisuuden koulutukseen, milloin voin tehdä saman?

Ans: jos olet suorittanut keskiasteen / IIPC-tutkinnon, voit suorittaa teollisuuskoulutuksen ICAI: n hyväksymien Teollisuusorganisaatioiden viimeisen vuoden aikana. Koulutus voi kestää yhdeksästä kahteentoista kuukautta ilmoittamalla rehtorille aikomuksestaan osallistua teollisuuden alan koulutukseen vähintään kolme kuukautta ennen koulutuksen alkamispäivää.

K: kattaako teollisuuden koulutusjakso kolmen vuoden työharjoittelun?

Ans: Kyllä.

taulukko i

(koskee jäseniä, jotka harjoittavat tilintarkastajan ammattia omissa nimissään tai osakkaina)

Luokka jatkuvan harjoittelun kesto oikeus avustajaan tai avustajiin
(i) työtoveri tai työtoveri jatkuvassa harjoittelussa enintään 3 vuoden ajan 1
(ii) osakkaana tai stipendiaattina jatkuvassa harjoittelussa 3 vuoden ja 5 vuoden välillä vuotta 3
(iii) osakkuus-tai stipendiaatti jatkuvassa harjoittelussa 5-10 vuoden ajan 7
(iv) jatkuvassa harjoittelussa oleva työtoveri tai työtoveri yli 10 vuoden ajan 10

taulukko II

(koskee jäseniä, jotka työskentelevät kokopäiväisessä palkkatyössä käytännössä laillistetun kirjanpitäjän tai tällaisen laillistetun kirjanpitäjän yrityksen alaisuudessa)

ura-alue kokoaikaisten toimihenkilöiden lukumäärä työntekijät riippumatta siitä, onko avustajalla tai avustajalla oikeus avustajaan tai avustajiin
(i) jopa 100 1 per työntekijä
(ii) välillä 101 ja 500 100 + 50% tällaisten työntekijöiden määrästä yli 100 (ts., enintään 300)
(iii) vähintään 501: stä 300 + 20% edellä mainittujen työntekijöiden määrästä 500

edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että kokopäivätyössä vuokratulla kirjanpitäjäyrityksellä olevalla jäsenellä on oikeus kouluttaa yksi artikaalinen avustaja edellyttäen, että hän on työskennellyt samassa yrityksessä yhtäjaksoisesti kolme vuotta.

K: kuka opiskelija voi kouluttautua?

Ans: Teollisuusalan koulutuksen saa oppilaitoksen jäsen, joka työskentelee Teollisuusyksikössä tai toimialalla. Osakkuusyrityksellä, joka on ollut jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta, on oikeus kouluttaa yksi teollisuusharjoittelija kerrallaan ja kollegalla on oikeus kouluttaa kaksi teollisuusharjoittelijaa kerrallaan riippumatta siitä, ovatko nämä harjoittelijat avustajia vai tilintarkastusavustajia.

K: Miten yritys voi ilmoittautua teollisen koulutuksen antajaksi?

Ans: Kuten asetuksen 51 CA Asetukset,1988-(tarkistettu 2013), alla on rekisteröintivaatimus yrityksen, joka haluaa antaa teollisuuden koulutusta artikkeli avustajat:

1. 1.Mikä tahansa rahoitus -, kauppa-tai teollisuusyritys, jolla on Rs: n vähimmäiskiinteistöomaisuus. 1 crore; tai pienin vaihtuvuus Rs. 10 Crore; tai Rs: n pienin maksettu osakepääoma. 50 Lakhia; tai muu neuvoston ajoittain hyväksymä toimielin tai organisaatio voi hakea rekisteröintiä;

2. Jäljennös painetusta ja julkaistusta, tarkastetusta edellisen vuoden taseesta, josta käy ilmi yrityksen Vähimmäisliikevaihto Rs: n osalta. 10 crore on lähetettävä todisteena yhdessä määrätyn hakemuksen sen rekisteröintiä.

3. Jos ulkomailla toimiva yritys on rekisteröitynyt Teollisuuskoulutukseen, jäsen / yritys, joka on oikeutettu antamaan TEOLLISUUSKOULUTUSTA CA säännön 51 mukaisesti mutta joka ei pysty toimittamaan yrityksen vuosikertomusta / tasetta, voi täyttää oman ilmoituksen taloudellisista tiedoista rekisteröintihakemuksen kanssa.

4. Yhtiöllä tulisi olla työssäkäyviä tilintarkastajia, jotka ovat instituutin liitännäisjäseniä tai kollegoita yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan, on oikeus kouluttaa Teollisuusharjoittelijoita ja Liitännäisjäsenellä on oikeus kouluttaa yksi ja kollegalla on oikeus kouluttaa kaksi Teollisuusharjoittelijaa kerrallaan riippumatta siitä, ovatko nämä harjoittelijat artikkeleita avustajia tai tilintarkastusavustajia.

5. Teollisen koulutuksen antamiseen aikovan jäsenen työsuhteen on oltava merkitty muistiin instituuttiin, jossa määritetään jäsenen yhteys yritykseen ja sen kesto. Siinä tapauksessa, jos sitä ei ole jo merkitty instituutin pöytäkirjaan, yrityksen / organisaation olisi tehtävä kirjallinen ilmoitus ICAI: lle liittymispäivästä, nimeämisestä ja asianomaisen jäsenen työnkuvasta.