když je odpověď vložena do žaloby o uzavření hypotéky, samozřejmě vyžaduje návrh na souhrnný rozsudek – zase kritický, protože úspěšný výsledek vylučuje potřebu soudního řízení. Protože čas a narůstající úroky jsou nepřítelem uzavření trhu, je samozřejmě smysluplné projít případem co nejrychleji, i když to je vždy relativní otázka ve státě New York. Pokud jde o návrh na souhrnný rozsudek, nový případ uvádí, že návrh na obnovení (například souhrnný rozsudek) bude zamítnut, pokud byly informace, o které se nejprve žádalo, předloženy, dříve známé pohyblivé straně.

zatímco právníci by to obvykle věděli, věřitelé a opraváři nemusí a bod je velmi praktický, hodný důrazu, aby si věřitelé a opraváři pracující s jejich právními zástupci mohli pomoci k úspěchu. Je zřejmé, že na návrh na souhrnný rozsudek, Právní zástupce přezkoumá všechny dokumenty a vyžádá si další informace od zabavujícího žalobce. Pravděpodobně bude vše dodáno a na tento návrh musí být použito vše relevantní.

Předpokládejme, že souhrnný rozsudek je zamítnut, ale obhájce žalobce se domnívá, že soud by rozhodl jinak, kdyby na návrh byly nabídnuty pouze určité další informace. Pokud by tyto nové informace, jako jsou opomíjené skutečnosti nebo právě rozhodnuté právo, nemohly být k dispozici v době, kdy byl podán návrh na souhrnný rozsudek, existuje základ pro návrh na obnovení souhrnného rozsudku. Pokud však byl tento nový materiál dříve k dispozici, ale žalobce se jednoduše zdržel jeho zahrnutí, musí být návrh na obnovení zamítnut.

jak to soud formuloval v nedávném případě, “ nové materiály, na které se (žalobce) spoléhal, měl k dispozici před datem, kdy podal svůj návrh. Přesto (žalobce) nepředložil přiměřené odůvodnění pro nepředložení nových skutečností k původnímu návrhu“. Výsledkem bylo, že při odvolání byl návrh na obnovení zamítnut.

poučení je tedy zřejmé: zabavující žalobce musí pečlivě shromáždit všechny skutečnosti a zpřístupnit je k návrhu na souhrnný rozsudek. Pokud je dostupný materiál nevyužitý, ale později by se ukázalo, že je dispozitivní, zanedbání jeho zahrnutí do prvního stupně by mohlo porazit úsilí o jakýkoli návrh na obnovu.

Pan Bergman, autor čtyřsvazkového pojednání, Bergman on New York Mortgage Foreclosures, LexisNexis Matthew Bender (rev. 2018), je partnerem Berkman, Henoch, Peterson, Peddy & Fenchel, P.C. v Garden City, New York. Je také členem USFN, American College of Real Estate Lawyers, American College of Mortgage Attorneys, poradcem New York Times v otázkách uzavření trhu a píše pravidelný servisní sloupec pro New York Law Journal. On je AV hodnocené Martindale-Hubbell, jeho životopis se objeví v Kdo je kdo v americkém právu a on byl po celá léta uvedeny v nejlepších právníků v Americe a New York Super právníci.