úvěrové poznámky

půjčky od investorů, kteří již mají podíl ve vaší společnosti, mohou mít výhody, než vytvářet nové akcionáře a přinášet nové akcionáře. Existují však i rizika.

úvěrové poznámky obvykle obsahují spoustu podrobných ustanovení umožňujících převzetí nebo horší ukončení vašeho podnikání, i když existuje spíše technické než podstatné selhání

popis těchto typů akcionářských půjček jako „poznámky“ může být poněkud zavádějící. Úvěrová poznámka je samozřejmě úvěrová smlouva a ustanovení jsou složitější, než název napovídá.

Konvertibilní úvěrové směnky jsou zpočátku spíše dluhem než vlastním kapitálem. Při insolvenci je dluh splacen před vlastním kapitálem. To je pro investory velkým lákadlem.

jednali jsme na mnoha směnitelných úvěrových bankovkách, které poskytly flexibilitu investorovi a podniku. Nicméně v případě, že investor je Eis konvertibilní úvěrové poznámky nejsou možné. Ale pro investory, kteří nejsou EIS, konvertibilní úvěrové bankovky jsou stále více upřednostňovány před jinými způsoby investic. Je to proto, že nabízejí další úroveň ochrany a volby, zda převést na vlastní kapitál.

jsme specialisté na všechny formy úvěrových smluv včetně výpůjčních listů. Naše recenze smlouvy o konvertibilní půjčce začíná na £ 750.00 plus DPH a můžeme také samozřejmě vypracovat a poradit s výpůjčními listy.

problémy s konvertibilními bankovkami

Konvertibilní úvěrová poznámka investoři, když je úvěr převeden, získají svůj úvěr plus úroky převedené na vlastní kapitál za zvýhodněnou sazbu. Konverze může nechat akcionáře rozdávat výrazně více vlastního kapitálu ve společnosti, než se předpokládalo v závislosti na dohodnuté konverzi a sazbách. To by mohlo ovlivnit budoucí investory, protože směnitelný úvěr by mohl být nepřiměřeně velkou částí investičního kola a stávající investor by po přeměně mohl být potenciálně největším akcionářem společnosti.

nová investiční kola

Konvertibilní půjčky budou často konvertibilní v „kvalifikačním kole“, což dává držiteli směnitelné půjčky příležitost v kole dolů, kde je nová investice dosažena za cenu, která je nižší než překážka/práh, který stávající investor stanovil na hotovost tím, že vezme akcie při ocenění down round.

výchozí ustanovení

často budou výchozí ustanovení o převodu vyvolána například dlouhým datem zastavení, (obvykle dlouhým) seznamem porušení, změnou kontroly atd.

financování vykoupení

Konvertibilní úvěrové poznámky budou často zahrnovat ustanovení o vykoupení, kde stejné spouštěče umožní investorovi vykoupit úvěr místo převodu na akcie. To znamená, že najít peníze na splacení investora nebo, pokud jsou ochotni počkat, investor stává věřitelem s vysokou úrokovou sazbou, z nichž oba pravděpodobně způsobí finanční / investiční problémy pro začínající podnikání.

pokud si podnik nemůže dovolit zaplatit konvertibilní držitel půjčky, stává se věřitelem se zákonným právem potenciálně ukončit společnost.

v některých případech mohou být ředitelé povinni poskytnout osobní záruky ohledně splacení úvěru-selhání může vést k osobnímu bankrotu. Držitel úvěru si často vyhrazuje právo jmenovat správce.

výpůjčky jsou složité

zdánlivá jednoduchost a flexibilita konvertibilních výpůjček je v některých ohledech falešně pozitivní. Mezi stranami bude stále třeba dohodnout podrobné podmínky, aby bylo možné učinit opatření pro převod.

bude třeba zvážit samostatnou třídu akcií, pokud je převod součástí dohody a hlasování, dividendy a distribuční práva budou muset být sjednány. Výchozí pozice by jinak mohla být taková, že se investor stane rovnocenným zakladatelskému akcionáři, pokud jde o práva na akcie spojená s vysokou úrokovou sazbou a velkou slevou, což znamená, že má většinový podíl ve společnosti, a proto má větší kontrolu než jednotlivý zakladatel.

Konvertibilní smlouvy o půjčce je třeba přezkoumat jak z právního hlediska, tak z finanční schopnosti platit s přihlédnutím k nejhorším scénářům.

prosím, dostat do kontaktu, Pokud budete potřebovat právníky nebo právní poradenství o jakémkoli aspektu konvertibilní půjčky poznámky.