co lze recyklovat?

jakýkoliv papír, který musí být bezpečně zničen, může být recyklován touto cestou.
trasa může být také použita pro média, jako jsou CD a pásky. Elektrické předměty, jako jsou počítače, by měly být vymazány a zaslány k likvidaci prostřednictvím odpadního proudu OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení).
za zničení důvěrného materiálu se účtuje značný poplatek; papír, který není důvěrný, by měl být umístěn do obecných popelnic na recyklaci papíru a karet, kde jej lze recyklovat za nízkou cenu.
tam, kde se vyrábějí malé objemy důvěrného materiálu, může být použití drtiče lepším a dostupnějším řešením.

Práce na dálku

pokud pracujete vzdáleně od vysoké školy a máte důvěrný odpad k likvidaci, doporučuje se použít drtič k skartaci odpadu a jeho likvidaci pomocí obecného odpadu. Existují předpisy, které stanoví, jaký typ drtiče by měl být použit v závislosti na typu kondifenciálních dat, se kterými se zabýváte. Tento odkaz poskytuje podrobnosti o tom, jaký typ drtičů použít, aby vyhovoval normě DIN 66399 pro skartaci bezpečného papíru a požadavků na drtič médií