Techopedia vysvětluje Access Governance

svým způsobem je access governance termín, který je založen na rozšířeném použití fráze „data governance“.“Správa dat se týká záměrného a plánovaného nakládání s datovými aktivy. Podobně řízení přístupu znamená, že společnost je velmi záměrná ohledně přístupových zásad a postupů.

Správa přístupu v některých ohledech převzala pojem „správa identity a přístupu“ (IAM), kde různé podnikové nástroje pomáhají společnostem dosáhnout nastavení úrovní přístupu uživatelů, udělování oprávnění a provádění dalších prací v oblasti správy přístupu. Ale asset governance je přísnější termín v tom smyslu, že naznačuje, že existují solidní zásady a postupy vymahatelné v celé síti, které omezují přístup velmi podrobně.

to umožňuje společnostem dosáhnout dvou (někdy protichůdných) cílů najednou, což by lidem umožnilo vykonávat legitimní práci, kterou potřebují, aniž by citlivá data zůstala zranitelná vůči nespokojeným zaměstnancům nebo jiným škodlivým aktérům.